Katipunan ng mga Iskolar ng Bayan (Anakbayan).

blog comments powered by Disqus
post notes
  1. paggunita reblogged this from springingforth
  2. springingforth posted this
a shout into the void
Theme Design by Maridaniella | Blog Powered by Tumblr